OL-skytte

Orienteringsskytte, även kallat OL-skytte är en mång- kamp som funnits i många år. Sporten är idag i första hand en civil mångkamp med delgrenarna skjutning, punktorientering samt fri orientering.

OL-skyttesek- tionen är mycket framgångsrik, främst på damsidan med ett stort antal medaljer både på SM och VM.

Kontaktperson: Anders Malmberg
Tel: 070-444 64 85
E-post: Anders.malmberg@outlook.com
E-post: orienteringsskyttedalarna@outlook.com